Door de uitzending in Kassa is het bezoek aan onze website enorm. Zelfs het ABP kon het zich niet veroorloven niet te reageren en kwam met een summier berichtje op de eigen website. Het is curieus om te zien hoe pensioenfondsbestuurders zich in bochten wringen om de gevolgen van hun eigen plannen, doorgerekend met hun eigen cijfers, te bagatelliseren. In het ABP berichtje werd overigens gemeld dat de achterstallige indexatie tot en met 2007 was ingelopen, reden voor uw voorzitter om het ABP een briefje te schrijven met het verzoek hem een nabetaling te doen. Wellicht een idee voor andere gedupeerden ook. Trouw gaat in een artikel, ‘Onzekerheid pensioenen blijft groot’, van 10 november 2009 ook nog eens op de berekeningen in (lees hier het volledige artikel). Tenslotte gaat de politieke partij OokU in een persbericht in op de schokkende situatie bij PNO Media.

Over de benoeming van Nijpels is het laatste woord nog niet gesproken. Een verdere bijdrage aan zijn toch al onherstelbare imagoschade wordt geleverd door een artikel van Ewald Engelen in de Groene Amsterdammer van 28 oktober.

Tenslotte gaat Simon van der Schoot in zijn weblog in op een onbeholpen berichtje in een CMHF blaadje. Merkwaardig dat een organisatie die al jaren met Simon in de deelnemersraad van het ABP zitting heeft nog steeds niet door heeft wie Simon vertegenwoordigt.

Uit betrouwbare bron vernemen wij dat het overleg over medebestuur en medezeggenschap naar aanleiding van de motie Omtzigt in het slop zit. Wij hebben de hand kunnen leggen op een instructie voor Peter Gortzak, onderhandelaar voor de FNV, die de opstelling van deze bond goed weergeeft.