Er is een artikel van Guus Bosman verschenen in Liber, het ledenmagazine van de VVD:

“In de rubriek ‘Daarom’ in de Liber 2014 nr. 7 geeft u de VVD-mening weer over een ‘fatsoenlijk pensioen voor jong en oud’. Als VVD-lid sta ik en naar mijn stellige overtuiging een hoog percentage VVD-leden, niet achter uw mening. U stelt dat aanpassing van het Nederlandse stelsel noodzakelijk is vanwege de klappen die onze pensioenfondsen hebben opgelopen bij de crisis en vanwege de toename van de levensverwachting. Dat is aantoonbaar onjuist.” Lees het hele artikel hier.