Nu het rapport van de onderzoekcommissie van de provincie Noord Holland uit is, is eens te meer duidelijk dat Harry Borghouts volstrekt ongeschikt is als voorzitter van het ABP. In een brief laat de NBP opnieuw weten dat Borghouts niet te handhaven is als voorzitter.

In de schandalige OPTAS-affaire waarbij het pensioengeld van havenarbeiders verjubeld is, weigeren de regenten die dit fonds besturen op te stappen.

De werkgevers grijpen de huidige crisis aan om de pensioenen verder te willen versoberen. In diverse krantenberichten wordt dit betoogd.  Maar is die druk van werkgeverszijde wel terecht? Daar kun je oprecht aan twijfelen.