De benoeming van Harry Borghouts tot interim bestuursvoorzitter heeft veel stof doen opwaaien. De NBP acht hem incompetent voor deze zware functie en wendt zich in een brief tot De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder. Enige tijd later komt DNB met een uitermate nietszeggend antwoord. Intussen heeft NOVA de zaak opgepakt en aan de orde gesteld op maandag 21 april 2009. Kijk naar deze uitzending. In de landelijke en regionale pers wordt veel aandacht aan de zaak besteed. Ook zijn aan de hand van de brief van de NBP door de SP en een aantal andere fracties zeer kritische Kamervragen gesteld.