De gepensioneerdenorganisaties van ABP (NBP), PGGM en VAP hebben met grote zorg kennis genomen van berichten dat de PVK harde kritiek heeft geuit op het beleid van de Nederlandse Pensioenfondsen, met andere woorden op de betreffende pensioenfondsbesturen en directies.
Zoals bekend zijn in de besturen van die pensioenfondsen de gepensioneerden, en slapers niet of in sterke minderheid vertegenwoordigd.
Uitdrukkelijk dient dan ook te worden gesteld dat de pensioen/ en ouderenbelangenorganisaties deze kritiek niet raakt!
De gepensioneerden en weduwen (ca. 2 miljoen) en de slapers (ca. 3 miljoen) worden in strijd met elke vorm van democratie en beschaving de echte zeggenschap over het door hen verplicht opgebouwde pensioenvermogen door de Sociale partners (werkgevers en werknemers) ontzegd. Wel mag men ’meepraten’ in raden van advies of deelnemersraden, maar die zijn als volstrekt tweede rangs te beschouwen.
De Pensioen- en Verzekeringskamer (de toezichthouder op de pensioenfondsen) heeft regelmatig te kennen gegeven dat zij zich zorgen maakt over de kwaliteit van sommige pensioenfondsbestuurders, hetgeen nog onlangs door een onderzoek van de VU (Fund Governance) werd bevestigd.
Zelfs de WRR heeft in 1999 de pensioenfondsen gewaarschuwd niet de overwinsten aan te wenden voor premiekortingen of terugsluizing van pensioengelden naar de werkgevers, maar buffers op te bouwen voor slechtere tijden.
Dat de gepensioneerden met hun jarenlange kritiek op het beleid van de pensioenfondsbesturen nu kennelijk gelijk krijgen verandert het probleem niet!
Wij menen dat het nu tijd is om door het oprichten van een TASK FORCE Pensioenen zo snel mogelijk met alle bij het pensioen betrokken partijen (dus ook vertegenwoordigers van de gepensioneerden en slapers) op basis van gelijkwaardigheid bij elkaar te komen om maatregelen te initiëren om verdere verslechtering van ons aller PENSIOEN te voorkomen, dat is in ieders belang zowel van de gepensioneerden als van de huidige deelnemers.
De genoemde TASK FORCE dient zo snel mogelijk een fundamenteel onderzoek naar het Pensioen te verrichten, zodat de zaken die niet goed gaan zo snel mogelijk worden veranderd en zeker ook het goede van ons pensioenstelsel behouden blijft.
Tenslotte dient dan ook in een NATIONAAL DEBAT PENSIOENEN te worden aangegeven op welke wijze het publiek weer vertrouwen kan hebben in zijn PENSIOEN!