Op dinsdag 24 mei zal in de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet verbeterde premieregeling” worden behandeld.

KNVG en NVOG hebben op 16 april een brief gestuurd naar de Commissie SZW van de Eerste Kamer waarin zij het belang en de urgentie onderschrijven om te komen tot invoering van dit wetsvoorstel. De organisaties hebben er reeds eerder op aangedrongen het doorbeleggen na pensioeningang mogelijk te maken. In onderstaande brief worden de standpunten, aanbevelingen en gewenste acties van de NVOG en KNVG toegelicht.

2016.535 Brief aan Vaste Cie SZW EK – verbeterde premieregeling