Op 24 maart is het herstelplan 2016 van het ABP vastgesteld. Het ABP is verplicht dit op te stellen omdat de dekkingsgraad op 1 januari onder de kritische grens van 104,2% zat.

 

Binnen de commissie financiën is hier uitgebreid over gesproken en zijn de nodige vragen gesteld. Willem Verwoerd zit namens de “grote fractie” in deze commissie. Het plan is een rekenexercitie met voorgeschreven uitgangspunten. Op basis daarvan kan worden besloten of er aanvullende maatregelen moeten worden doorgevoerd om de financiële positie van het fonds te verbeteren. Op basis van het herstelplan 2016 is dit niet nodig.

Nadrukkelijk is gesteld dat het herstelplan geen verwachting is van de ontwikkeling van de financiële positie van het ABP. De uitkomsten gaan alleen naar DNB en worden niet naar buiten geventileerd.

Dit om verkeerde verwachtingen te voorkomen. Het herstelplan is namelijk doorgerekend op basis van wettelijk vastgelegde voorgeschreven uitgangspunten/parameters. Op basis van realisaties uit het verleden blijkt dat het voorspellend karakter hiervan beperkt is.