Op 8 juni vindt er een Algemeen Overleg plaats van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenonderwerpen. Een van de, afgelopen week toegevoegde, agendapunten betreft de kabinets-appreciatie van de staatssecretaris SZW inzake het rapport DNB over financiële positie van pensioenfondsen die expliciet ingaat op de mogelijke kortingen door pensioenfondsen in 2017 en de jaren daarna. Met betrekking tot dit punt hebben de ouderenorganisaties ANBO, KNVG, NVOG, NOOM, PCOB en UNIE KBO, een gezamenlijke reactie gestuurd.

Zie U-2016-406-BB-WR Brief Tweede Kamer cie Szw