Op 29 juni gingen de KBO, ANBO en de NVOG, KNVG, NOOM en PCOB in overleg met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma. Hoog op de agenda stonden koopkracht en pensioenen. 

De ouderenorganisaties drongen er bij de bewindslieden op aan snel maatregelen te nemen die de verwachte pensioenkortingen moeten compenseren. Ouderen verdienen, na acht jaar van koopkrachtdaling, koopkrachtherstel.

Aandacht voor stapeling en zorgkosten

Asscher en Klijnsma lieten daarop weten in de komende maanden de koopkrachtcijfers scherp in de gaten te houden en te streven naar een evenwichtig koopkrachtbeeld. Zij zegden daarbij toe specifieke aandacht te hebben voor stapelingseffecten en voor ouderen met lagere inkomens en hoge zorgkosten.

Pensioenkorting

De ouderenorganisaties brachten vanzelfsprekend ook de huidige situatie bij pensioenfondsen ter sprake. Zij willen het korten op pensioenen twee jaar opschorten, of in ieder geval zolang de rentestand laag blijft (door de Europese Centrale Bank). De staatssecretaris nam de suggesties ter harte, maar deed vooralsnog geen toezeggingen. Wél gaf zij wederom aan graag met de ouderenorganisaties in gesprek te blijven en hun bijdrage aan de pensioendiscussie zeer te waarderen.

Mantelzorgboete

De kostendelersnorm stond eveneens op de agenda; de mantelzorgboete voor ouderen met een onvolledige AOW. Zij worden al langere tijd met deze boete –in feite een straf op voor elkaar zorgen– geconfronteerd. De ouderenorganisaties willen dat hier een einde aan komt. Maar de staatssecretaris wil hier vooralsnog niets aan doen omdat zij dan, naar eigen zeggen, “de gehele bijstandswet op de schop moet nemen”. Omdat de ouderenorganisaties wél mogelijkheden zien voor het afschaffen van de mantelzorgboete voor AIO’ers en andere groepen, zetten zij hun strijd voort.

Werkloosheid

Tot slot spraken het gesprek over de hoge werkloosheid onder 50-plussers en het Actieplan Ouderenwerkloosheid van de minister. De situatie voor werkzoekende ouderen van 50 tot 67 jaar is penibel. De kans op armoede neemt flink toe. Binnenkort volgt een apart verdiepend gesprek hierover met ambtenaren van het ministerie.

De ouderenorganisaties kijken terug op een in goede sfeer gevoerd gesprek waarbij zij gelegenheid hadden hun zorgen en wensen naar voren te brengen. En nu nog de vertaling naar beleid: Geen woorden maar daden! Dat zullen de ouderenorganisaties vanzelfsprekend scherp volgen.