De KNVG en NVOG hebben in een kort persbericht als volgt gereageerd op de Perspectiefnota Pensioenstelsel:

Persbericht: De perspectiefnota Pensioenstelsel die Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd brengt de noodzakelijke oplossingen voor een aantal actuele pensioenvraagstukken niet dichterbij. Het kabinet schuift de oplossing van die vraagstukken door naar een volgend kabinet en dat getuigt niet van gevoel voor urgentie voor de problematiek van alle pensioendeelnemers en met name gepensioneerden.

De ouderenbonden vragen het kabinet opnieuw met klem om in afwachting van een nieuw stelsel maatregelen te nemen om de korting op pensioenen te voorkomen.