Een klein plusje, dat is wat ouderen na acht jaar koopkrachtdaling hooguit krijgen. Nibud deed onderzoek in opdracht van ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG, KNVG en NOOM. Senioren geloven niet zomaar in echt koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar. Daarvoor is de kloof met werkenden te groot geworden. Reparatie is hard nodig.

De nieuwe Nibud-cijfers bevestigen wat veel ouderen al aan den lijve ervaren. Reden voor de ouderenorganisaties om niet mee te juichen met het positief gebrachte Prinsjesdagnieuws. Zo blijkt dat ouderen met een gemiddeld pensioen er onder Rutte-I en -II tot wel 6,7% op achteruit gingen.

Het verschil tussen werkenden en gepensioneerden is groot: dit jaar gingen werkenden er zo’n 3% op vooruit terwijl gepensioneerden er tot wel -9% op achteruit gingen. De kloof ontstond in 2007, werd de afgelopen jaren groter en wordt ook volgend jaar in stand gehouden. De koopkracht van gepensioneerden beweegt zich grotendeels langs de nullijn, terwijl veel werkenden een flinke plus krijgen. Aan dat verschil moet een einde komen, vinden de ouderenorganisaties. Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren fors in moeten leveren. Als het economisch beter gaat, horen zij daar in gelijke mate van te profiteren. Ze moeten niet met een tientje per maand, mogelijk eenmalig, worden afgescheept.

Zorgkosten veel te hoog

Het Nibud toont aan dat de zorgkosten van ouderen in vijf jaar tijd zijn gestegen met 1.000 euro voor een alleenstaande AOW-er tot 3.400 euro per jaar voor een echtpaar met AOW en 10.000 euro aanvullend pensioen. Het zijn deze uitgaven die ouderen parten spelen. Dat zien we ook in het meerjarenoverzicht: juist mensen met hoge zorgkosten hebben het meeste ingeleverd. Bovendien zijn er grote verschillen tussen gemeenten in zorg en ondersteuning. Een nieuw kabinet moet zich er vol voor inzetten de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Pensioenkortingen
Het Nibud volgt in de berekeningen het CPB, dat er vanuit gaat dat gemiddeld genomen de pensioenen niet zullen stijgen of dalen. Daarbij kijkt het CPB naar ontwikkelingen bij zowel de fondsen die mogelijk moeten korten als de fondsen waar nog wél geïndexeerd kan worden. De ouderenorganisaties willen echter weten wat er gebeurt als een fonds wél moet korten. Pensioenkortingen zijn voor grote groepen mensen – onder andere ABP-gepensioneerden – namelijk heel dichtbij. Zo’n korting volgt bovendien op jarenlange uitblijvende indexatie die oploopt tot zo’n 14%. Daarmee kan een koopkrachtdaling voor veel ouderen nog verder oplopen.

Concreet vragen de ouderenorganisaties aan het zittende en het toekomstige kabinet: dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden. En compenseer mensen die zwaarder geraakt worden door een stapeling van hoge zorgkosten, woonlasten, korten pensioenen en fiscale maatregelen.

Downloads

Koopkrachtveranderingen voor 2017 voor 100 voorbeeldhuishoudens

NIBUD Rapport 2017