In mei 2016 heeft de SER een rapport uitgebracht om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. Het rapport verkent een nieuw type pensioencontract, dat in het SER advies van begin 2015 als “interessant maar onbekend” was bestempeld: persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

De SER heeft de ouderenorganisaties verzocht om een reactie op deze verkenning. Vandaag is een reactie verstuurd namens de KNVG, NVOG en NOOM.

Lees hier de reactie.