Op 8 september j.l. verscheen in Me Judice een artikel van Bernard van Praag en Henk Hemmers.

Bij het nemen van cruciale beslissingen over pensioenuitkeringen en –premies speelt de dekkingsgraad een grote rol. Bernard van Praag en Henk Hemmers houden dit centrale begrip tegen het licht en stellen dat de rente die wordt gebruikt om de verplichtingen contant te maken niet strookt met lange termijn ontwikkelingen op kapitaalmarkten. 

Een meer gedetailleerde versie is hier te lezen.