Dat het kabinet de koopkracht van ouderen volgend jaar compenseert uit belastingmiddelen is volgens pensioendeskundige Rob de Brouwer, auteur van het boek “19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen” kortzichtig en dom.

Loon voor Later is onderdeel van de KNVG

Deze koopkrachtreparatie kost het kabinet 800 miljoen euro. Verstandiger zou het zijn om voor de koopkrachtreparatie geld uit de pensioenpot te gebruiken door te indexeren. Het is voor de overheidsuitgaven beter en de economie zou er wel bij varen.

Geld kan niet op
De pensioenbuffers in Nederland zijn onrealistisch groot zegt Rob de Brouwer.
Hij deelt de sombere visie van het kabinet op het pensioenstelsel niet. De inkomsten aan premies en beleggingen overtreffen de uitgaven in ruime mate, ondanks de tegenvallende rente. Er zit zoveel geld in de pensioenpot dat we het de komende decennia niet op kunnen maken, al zouden we dat willen, aldus Rob de Brouwer.

Ouderenprotest
Hij zei dit tijdens een bijeenkomst van kritische ouderenorganisaties in Den Bosch, die samen het verzet tegen het pensioenbeleid van het kabinet gaan organiseren.