29 september 2016

Prognose tabel AG versus CBS, na-indexatie

Prognose tabellen

Binnen het ABP is gesproken over het gebruik van de sterfte tabellen van het CBS en AG. In het uiteindelijk resultaat van beide tabellen zit nagenoeg geen verschil. Echter de verschijningsdatum is wel cruciaal. AG verschijnt medio september en het CBS publiceert pas in december. Met name voor de premie vaststelling is de tabellen van het AG het meest geschikt. Het VO heeft ingestemd met het gebruik van de AG sterfte tabellen.

Na-indexatie

De uitvoerbaarheid van het bestaande beleid met betrekking tot na-indexatie vergt technisch zeer veel. Door de lange tijd dat niet is geïndexeerd en niet geïndexeerd gaat worden, moeten er steeds hogere eisen aan het computersysteem worden gesteld. Dat terwijl, als er de politieke wil is, er met directe ingang kan worden geïndexeerd.

Het ABP wil, omdat actieven een herstel premie hebben betaald, hen ook direct mee laten delen in geld dat te zijner tijd beschikbaar komt voor (na)indexatie. De gepensioneerden zijn van mening dat het feit dat er herstelpremies zijn betaald, deze personen geen recht kunnen doen gelden op meedelen in de herstel indexatie. De herstelpremies waren eenmalig, Het niet indexeren was structureel en werkt jaren door. Daarnaast is ten aanzien van de kortingen tot op heden na-indexatie volgens de huidige methode een verworven recht. Helaas is het VO en het ABP bestuur niet gevoelig geweest voor onze argumenten. Het feit dat het ABP heeft berekend dat het maar weinig uitmaakt voor de hoogte van de toekomstige na-indexatie betekende dat het moeilijk was steun voor onze standpunten te krijgen. Het voorstel van het ABP bestuur voor de nieuwe berekening van eventuele na-indexaties is dan ook aangenomen.