Vraag & Antwoord 01
AOW is een volksverzekering. Iedereen betaalt premie en krijgt daarmee na zijn pensionering recht op een AOW-uitkering. Het is een omslagstelsel: het wil zeggen dat de AOW-uitkeringen van vandaag worden betaald uit de AOW-premies die ook vandaag door de werkenden worden betaald.

Loon voor Later is een onderdeel van KNVG

Het “Aanvullend Pensioen” is een pensioenuitkering, waarvoor iemand tijdens zijn werkzame leven zelf premie heeft betaald. Die premies vormen een substantieel deel van het inkomen, 19% of meer. Aanvullend Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, waarover werkgever en werknemer tijdens het werkzame leven overeenstemming hebben bereikt. De premie wordt door een pensioenfonds belegd. Daarmee groeit het gespaarde bedrag en uit dat potje wordt na pensionering het pensioen betaald. Mensen met een aanvullend pensioen hebben daarvoor zelf betaald.