Ad Broere, econoom, publicist en auteur van het boek “Geld komt uit het niets” is een van de sprekers tijdens het Publiek Nationaal Debat “Stop de pensioenafbraak” op 26 november georganiseerd door een aantal pensioenactiegroepen in sporthal De Maaspoort in Den Bosch.
Politici, sommige wetenschappers en veel direct belanghebbenden zoals commerciële verzekeringsmaatschappijen willen een hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Hun argument: het is zo niet langer betaalbaar.

Loon voor Later is een onderdeel van KNVG

 Argumenten kloppen niet
Aan de zuiverheid van dat argument wordt door Ad Broere ernstig getwijfeld. In een artikel op de website “De Vrije Media” maakt Broere een rekensommetje met betrekking tot de betaalbaarheid van de ambtenarenpensioenen. Een belangrijk voorbeeld, omdat het ABP het grootste pensioenfonds is. We nemen u mee in zijn redenering:
Uit “Statistische Informatie Deelnemerspopulatie van het ABP” (2014) blijkt volgens Broere:

Mannen ontvangen bij het ABP gemiddeld 1460 euro per maand bruto ouderdomspensioen.
Vrouwen: gemiddeld 680 euro bruto per maand.
In 2014 keerde het ABP aan ouderdomspensioen uit:
aan mannen 6,3 miljard
aan vrouwen 1,7 miljard
aan partnerpensioen vrouwen eveneens 1,7 miljard en
aan nabestaandenpensioenen, partnerpensioen mannen en arbeidsongeschiktheidsverzekering totaal 308 miljoen.
Veronderstel een gemiddelde periode van 20 jaar, gedurende welke pensioen wordt genoten, dan zou het kapitaal dat voor het nakomen van deze verplichtingen aangehouden moet worden 200 miljard zijn.
Daar komen de pensioenaanspraken van de actieven en de gewezen deelnemers bij. Het daarbij horende bedrag bedroeg volgens de statistische informatie van het ABP eind 2014 23,7 miljard euro.

ABP heeft een dikke spaarpot
Het totaal aan reserves dat het ABP nodig heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen bedroeg eind 2014 224 miljard. Maar...er zat eind 2014 maar liefst 347 miljard in de pot
Conclusie op basis van deze berekeningen:
Als het ABP eind 2014 zou zijn gestopt en al zijn verplichtingen voor de komende jaren gewoon zou nakomen, dan nog zou er aan het eind van de rit 123 miljard over zijn!

Congres 26 november 2016
Neem stelling tegen de afbraak van het pensioenstelsel en kom naar het pensioendebat op zaterdag 26 november in Den Bosch. Hier kunt u zich aanmelden: http://www.kbo-brabant.nl/view.php?Pagina_Id=20919