Rob de Brouwer: "Reken af met economisch fundamentalisme en behoud dit pensioenstelsel!"
Rob de Brouwer, oud-directeur van Hoogovens en auteur van het boek “19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen” is een van de sprekers op het Publiek Nationaal Pensioendebat dat op zaterdag 26 november 2016 door een aantal pensioenactiegroepen in Den Bosch wordt georganiseerd. 
 
Loon voor later is een onderdeel van KNVG
We stelden Rob de Brouwer in de aanloop naar dat congres de volgende vraag: Volgens “Den Haag” moet het pensioenstelsel op de schop, omdat het niet langer betaalbaar zou zijn. Volgens critici van het overheidsbeleid is dat laatste niet het echte argument om het pensioenstelsel te wijzigen.
Wat is volgens jou de echte reden van de negatieve framing van het pensioenstelsel?
Rob de Brouwer:
Politici en sommige wetenschappers beweren dat het pensioenstelsel op de schop moet, omdat het achterhaald zou zijn. Dat heeft te maken met hun visie op de economie. Het is een verkeerde visie, omdat hij gedomineerd wordt door een ongebreideld geloof in marktwerking, geïnspireerd door neoliberale denkbeelden. Daarin staat winstmaken centraal. Het belang van individuele burgers staat op de achtergrond
In het kielzog van deze opvattingen zijn al talloze kostbare verworvenheden van de sociaal-democratische maatschappijvisie gesneuveld. Het pensioenstelsel is een van de laatste overblijfselen uit het verleden. Ook dat pensioenstelsel moet in de visie van de tegenstanders worden ontmanteld. Als je kijkt naar de manier waarop de tegenstanders van het huidige pensioenstelsel dit systeem willen hervormen, dan zie je tal van neoliberale kenmerken: de wens om de pensioenen te individualiseren, het idee om pensioendeelnemers zelf te laten bepalen welk pensioenfonds ze willen nemen, de drang om pensioenfondsen te beschouwen als financiële instellingen in plaats van sociale uitkeringsinstellingen, de manier waarop de waarde van pensioenfondsen wordt berekend etc. etc.
Zo zijn er de laatste dertig jaar op basis van dit neoliberale denken tal van foute keuzes gemaakt. Denk maar eens aan het creëren van een vrije markt voor energie en wat er is gebeurd op het gebied van de zorgverzekeringen. Zo stond de overheid toe, dat de bankwereld het toezicht op zichzelf organiseerde met alle negatieve gevolgen van dien. Zelfs de introductie van een gezamenlijke Europese munt past in dit denken: de politiek zag alleen de voordelen en niet de gebreken, die zo in het systeem werden binnengehaald.
Wat je bepleit: is dat geen achterhoedegevecht?
Sommigen zien het gevecht voor het behoud van het huidige pensioenstelsel als een achterhoedegevecht. Dat is een vergissing. Als het lukt om dit pensioenstelsel te behouden rekenen we daarmee voor het eerst af met de fundamentalistische opvattingen van marktgoeroes, dus de politici, zakenmensen en wetenschappers die er een heilig geloof in hebben dat het huidige “marktdenken” alleen maar voordelen heeft. Het gevecht voor behoud van dit pensioenstelsel winnen, zou in het belang van burgers zijn en daarmee een belangrijke trendbreuk kunnen zijn. Het neo-liberale denken, dat de samenleving veel schade berokkent, heeft nog heel veel aanhangers. Ayn Rand in de Verenigde Staten wordt gezien als de Godin van dit neoliberalisme. Haar boek “The Fountainhead”, waarin ze haar denkbeelden verdedigt, wordt bijna nog net zo vaak verkocht als de bijbel....
Congres 26 november 2016
Neem stelling tegen de afbraak van het pensioenstelsel en kom naar het pensioendebat op zaterdag 26 november in Den Bosch. Hier kunt u zich aanmelden: http://www.kbo-brabant.nl/view.php?Pagina_Id=20919