5 Maanden geleden dwong staatssecretaris Jetta Klijnsma de Tweede Kamer om binnen 24 uur een reactie te geven op een voorstel van 100 pagina’s voor nieuwe Europese pensioenregels.
 
Loon voor later is een onderdeel van KNVG
Nu, bijna een half jaar later, is het de staatssecretaris nog steeds niet gelukt om duidelijkheid te geven welke effect deze Europese regelgeving precies op Nederland heeft.
De haast van toen staat haaks op de inactiviteit die daarna volgde.
 
Kamervoorzitter ongeduldig
Ook Kamervoorzitter Khadija Arib wordt het gedrag van mevrouw Klijnsma nu te gortig. Ze heeft haar een brief geschreven, waarin ze kritisch is over de manier waarop het parlement eerst voor het blok is gezet en er vervolgens absolute windstilte ontstond. Stilzwijgen lijkt de standaardoplossing van de staatssecretaris van sociale zaken als het om ingewikkelde problemen gaat.
 
Kamervragen
De houding van de staatssecretaris is aanleiding voor nieuwe Kamervragen van Pieter Omtzigt van het CDA.
Het kamerlid vindt dat er nog veel onduidelijkheid is over de vraag hoe gemakkelijk het onder de nieuwe richtlijn voor Nederlandse pensioenfondsen is om naar het buitenland te vertrekken
 
Rekenrente
Ook wil hij weten of het klopt dat de Belgische toezichthouder voor pensioenfondsen een rekenrente hanteert van 4%, waar in Nederland wordt gerekend met 1%. Het gaat daarbij om een wezenlijk verschil. Zou in Nederland een rekenrente gehanteerd worden van 4% dan zouden de pensioenfondsen er aanmerkelijk beter voorstaan dan nu wordt gesuggereerd en zouden kortingen in 2017 voorkomen kunnen worden.