Er bestaan zorgen over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel op lange termijn.
Daarom wordt op verschillende plekken nagedacht over aanpassingen van het huidige pensioenstelsel.
 
Loon voor later is een onderdeel van KNVG
Als een van de oplossingen voor het hier genoemde probleem wordt overwogen om individuele pensioenpotjes in te voeren, waardoor een deelnemer altijd weet waarop hij recht heeft. Deze individuele pensioenen zouden minder gevoelig zijn voor renteschommelingen.
 
CPB
Volgens het Centraal Planbureau lost een stelsel met eigen pensioenpotjes het probleem van de rentegevoeligheid niet op. Dat zegt het CPB in het rapport “Pensioen en rentegevoeligheid” dat vorige week is verschenen.
 
Redenering klopt niet
Vaak wordt gedacht dat individuele premiepensioenen minder rentegevoelig zijn, o.m. omdat geen vast pensioen wordt beloofd. Het CPB plaatst vraagtekens bij de juistheid van die redenering.