De rechter in Tilburg heeft de eis van een Brabantse verloskundige om korting op haar pensioen te verbieden afgewezen.
 
Loon voor Later is onderdeel van de KNVG
Europees recht
De verloskundige wilde zo voorkomen dat het Pensioenfonds Verloskundigen een korting doorvoert van 0,4%. Haar advocaat betoogde bij de rechter dat de pensioenkorting in strijd is met artikel 17 van het Handvest van de Europese Unie. Dit artikel garandeert recht op eigendom.
 
Binnenlandse aangelegenheid
De rechter in Tilburg ging in deze redenering niet mee. Het Europese recht is niet van toepassing, omdat het regelen van de pensioenen een taak is van de afzonderlijke landen. Bovendien geeft de Nederlandse wet pensioenfondsen de mogelijkheid om te korten als de economische omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 
Korting is niet onredelijk
Daarnaast heeft de rechter in deze concrete situatie het algemene belang afgewogen tegen het individuele belang. De schade die de verloskundige leidt is naar de mening van de Tilburgse rechter niet buitenproportioneel en daarom toegestaan.
KBO Brabant, die de zaak van de verloskundige ondersteunde beslist vrijdag of er hoger beroep wordt aangetekend.