Omdat de rente stijgt kunnen 4 miljoen Nederlanders opgelucht ademhalen, meldt De Telegraaf. Vermoedelijk zal het niet nodig zijn om volgend jaar de pensioenen te korten.
 
Loon voor Later is onderdeel van de KNVG
Zeker weten doen we het pas op 31 december, want dat is de datum waarop de definitieve beslissing valt.

Kans op slecht nieuws wordt kleiner
Peter Borgdorff van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Jan Berghuis van het pensioenfonds Metaal en techniek gaan met een gerust hart de kerst in.. “De kans dat ik slecht nieuws moet brengen is stukken kleiner geworden”, zegt Borgdorff in De Telegraaf. Het gaat hier om twee grote pensioenfondsen. Hoe de situatie voor andere pensioenfondsen is kan van situatie tot situatie verschillen.

Nieuw stelsel ligt binnen bereik
Borgdorff kijkt in De Telegraaf ook vooruit. Hij onderschrijft de noodzaak, dat het pensioenstelsel hervormd moet worden om het ook in de toekomst betaalbaar te houden. Er liggen 2 varianten op tafel: een persoonlijke pensioenpot met collectieve buffers en een uitkeringsovereenkomst die op het huidige stelsel lijkt.
In pensioenland groeit de twijfel of persoonlijke pensioenpotten –de voorkeur van verschillende politici, de SER en De Nederlansche Bank- wel de oplossing brengen. De discussie gaat meer en meer richting uitkeringsovereenkomst. Dat is een pensioenstelsel waarbij de manier van sparen lijkt op het huidige stelsel, maar waarbij er geen gegarandeerde einduitkering is. De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt dan af van de economische ontwikkelingen. Beide modellen hebben nadelen. Volgens Peter Borgdorff moet het mogelijk zijn de voordelen van beide stelsels te combineren.

Geen marktwerking
Borgdorff wijst marktwerking, dus een vrije keuze van pensioenuitvoerder, zoals we die in de zorg kennen, af. Dat zou de solidariteit en het collectieve karakter van het pensioenstelsel ondermijnen, terwijl dit uitgerekend de sterke elementen zijn, waardoor veel kosten gespaard kunnen worden.

 Hele artikel lezen? Ga dan naar: https://blendle.com/i/de-telegraaf/pensioen-voorlopig-veilig/bnl-telegraaf-20161208-1_22_1