Naar de mening van de overheid hebben de pensioenfondsen op dit moment te weinig kapitaal om hun pensioenbelofte in de toekomst waar te maken.

Het kan zijn dat de komende jaren de pensioenuitkeringen om die reden gekort zullen worden.Sommige deskundigen vinden dat een realistisch beleid. Veel andere deskundigen vinden dat de overheid de pensioenfondsen zich arm laten rekenen en dat korten helemaal niet nodig is. Ze vinden dat er zelfs genoeg geld beschikbaar is om de pensioenuitkeringen aan te passen aan de prijsstijgingen van de afgelopen jaren.