Voorzitter Jaap van der Spek van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) is optimistisch over 2017 als het gaat om de inkomenspositie van veel gepensioneerden.

Hij zegt dit in een interview met financieel-economisch journalist Gert van Harskamp.

Geen korting
Omdat de economische situatie verbetert zullen veel pensioenfondsen de gevreesde korting op de pensioenen niet hoeven toepassen.
En hij is ook optimistisch gestemd over de gesprekken die er nu zijn tussen Jetta Klijnsma van sociale zaken en de gepensioneerdenorganisaties. Dit nadat gepensioneerden in het overleg over de pensioenen lange tijd zijn genegeerd.

Opgelucht
Van der Spek is opgelucht dat er waarschijnlijk niet gekort hoeft te worden, hoewel staatssecretaris Klijnsma pas halverwege januari echt beslist of de herstelperiode van de pensioenfondsen zal worden verlengd.

Zorg
Zorgen zijn er bij Jaap van der Spek overigens ook en dan in het bijzonder voor mensen met een klein pensioen, die 10.000 tot 15.000 euro per jaar kosten moeten maken omdat ze zorg nodig hebben. Die groep kan er in 2017 15 tot 20% aan koopkracht op achteruit gaan.

Winst en verlies
Voor de meeste ouderen met een klein pensioen ziet het er volgens de laatste koopkrachtberekeningen van het kabinet redelijk uit. Ze gaan er iets op vooruit.
Ouderen met een vermogen van 200.000 euro (dat kan een huis zijn) en mensen met een pensioen boven de 45.000 euro gaan er in 2017 op achteruit.