Steun uit opmerkelijke hoek voor een standpunt dat Loon voor Later sinds 2015 onder de aandacht van een groot publiek probeert te brengen: onze pensioenfondsen staan NIET op instorten. Ze zijn schatrijk.

De steun komt van Coen Teulings, hoogleraar economie, ooit directeur van het Centraal Planbureau, adviesinstituut van het kabinet.

Schatrijk
“Wie de berichtgeving over de Nederlandse pensioenfondsen volgt zou bijna denken dat hun faillissement aanstaande is. Niets is minder waar”, zegt Coen Teulings in het NRC van 5 januari 2017. Tussen 2008 en 2015 is het vermogen (inclusief dat van levensverzekeraars) toegenomen van 1100 naar 1700 miljard euro, ondanks de diepe recessie.

Fris tegengeluid
Het is een opmerkelijk geluid omdat kabinet, adviescolleges van de overheid en lobbyisten van verzekeringsinstellingen al jaren verkondigen dat het Nederlandse pensioenstelsel op zijn laatste benen loopt. Aan de motieven daarvan wordt door Loon voor Later overigens getwijfeld. Vaak wordt dit treurdicht gevolgd door een pleidooi om meer marktwerking toe te passen, zoals in de zorgsector.

DNB te voorzichtig?
Teulings komt in zijn column in NRC tot de conclusie dat De Nederlandsche Bank veel te voorzichtig is in het bewaken van de pensioenfondsen. De Bank moet erop toezien dat er niet teveel geld naar de huidige gepensioneerden gaat en er in de toekomst voldoende overblijft voor toekomstige gepensioneerden. De mensen die nu nog werken dus.
De Nederlandsche Bank doet alsof pensioenfondsen niet meer rendement maken op hun vermogen dan 1 of 2%. Daarom worden ze verplicht veel geld in kas te houden, omdat bij een lage rente grote buffers nodig zijn om ook toekomstige pensioenen te garanderen. Door dat beleid zijn de pensioenen al lange tijd niet aangepast aan de prijsstijging.

Pensioenfondsen doen het goed
Volgens Coen Teulings is het feitelijke rendement van pensioenfondsen veel groter en is ook een rendement van 3 tot 4% in de toekomst haalbaar.
Conclusie die aan deze redenering verbonden kan worden: De Nederlandsche Bank voert ten aanzien van de Nederlandse pensioenen een veel te behoudend beleid. De crisissfeer die permanent rond de Nederlandse pensioenen wordt gecreëerd is onnodig.

Generatierekeningen
Betekent de visie van Teulings dat er rond de pensioenen niets hoeft te gebeuren? Dat niet. Teulings pleit voor het invoeren van generatierekeningen. De pensioenpot wordt dan opgedeeld tussen verschillende generaties: voor ieder geboortejaar een eigen rekening. Het voorkomt dat er geld stroomt van de ene generatie naar de andere.

Eind aan de tweespalt
“Een volgend kabinet kan de huidige situatie niet laten voortbestaan”, zegt Teulings, “want de pensioenen niet indexeren terwijl de vermogenspositie van de pensioenfondsen toeneemt, dat is een bron van onbeheersbare tweespalt”.

Originele artikel lezen?
https://blendle.com/i/nrc-handelsblad/schatrijk-maar-geen-pensioenindexatie/bnl-nrc-20170104-1_18_2