Wie is de schuld van de belabberde situatie waarin onze pensioenfondsen verkeren?

Tot nu toe waren veel deskundigen het erover eens, dat het beleid van Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank de boosdoener is. De ECB zorgt met zijn beleid voor een lage rente en die lage rente is fnuikend voor onze pensioenen.

We hanteren een rare rekenmethodiek
De ECB geeft veel geld uit aan het opkopen van staatsschulden en daardoor daalt de rente en die lage rente brengt Nederlandse pensioenfondsen in de problemen. Dat zou niet zo hoeven zijn. Het komt omdat de Nederlandse overheid een heel eigen rekenmethodiek hanteert om vast te stellen of pensioenfondsen in de toekomst hun verplichtingen kunnen nakomen. In die methodiek speelt de huidige lage rekenrente een veel te belangrijke rol.

Niet realistisch
Dat rekenmodel komt steeds meer onder kritiek. Het is niet realistisch, vindt een aantal deskundigen, omdat het niet de werkelijke situatie weergeeft. Pensioenfondsen staan er veel beter voor, dan De Nederlandsche Bank ons doet geloven.
In de rij van kritici van dat Nederlandse rekenmodel voegt zich nu ook Erik Nienhuis, oud-hoofdeconoom, van de zakenbank Lambard Odier.

Ongeschikt
Nienhuis is van mening dat het juist De Nederlandsche Bank is die met zijn uitzonderlijke rekenmethodiek het Nederlandse pensioenstelsel onderuit haalt. Hij zegt dat op de website MeJudice. Nergens anders in Europa wordt deze rekenmethode gebruikt om de gezondheid van pensioenfondsen te bepalen. De Nederlandse rekenmethode wordt door Europa ongeschikt geacht.

Eigen schuld
Het is te gemakkelijk om de schuld voor de problemen van de pensioenfondsen aan de Europese Centrale Bank te geven, zegt Nienhuis. De problemen worden echt door onszelf aangewakkerd. Sterker: door de schuld te zoeken bij de ECB wordt het anti-Europese sentiment ten onrechte gevoed, vindt de oud-hoofdeconoom. Europa heeft op de manier waarop de gezondheid van pensioenfondsen vastgesteld kan worden een andere, meer realistische visie.

Zonder ECB zaten we nog in een crisis
Met de verkiezingen in zicht zijn de regeringspartijen nogal euforisch over het economisch herstel in Nederland. Maar het ziet er mooier uit dan het in werkelijkheid is. In de komende jaren dreigt door de lage rente een fors koopkrachtverlies voor pensioendeelnemers, aldus Erik Nienhuis. Hij neemt het op voor de ECB. Zonder dit beleid van de Europese Centrale Bank zouden we nog steeds in crisis verkeren zegt hij. “De ECB kritiseren staat gelijk aan klagen over wateroverlast na het blussen van een brand door de brandweer. Zonder de enorme interventies van de ECB zou er geen economisch herstel zijn geweest”.

Somber scenario
Nienhuis schetst bij voortzetting van het huidige beleid van DNB een somber scenario voor gepensioneerden: geen indexering, mogelijk pensioenkortingen, in ieder geval koopkrachtverlies. Voor de oorzaak moeten we volgens hem dus vooral naar onszelf kijken.....

Originele artikel lezen?
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/dnb-vloert-pensioenstelsel-met-rekenrentemethodiek