De meeste gepensioneerden lijken dit jaar aan een korting op hun pensioen ontsnapt. Dat is te danken aan de licht stijgende rente waardoor pensioenfondsen er nu –uitgaande van de rekensystematiek die De Nederlandsche Bank erop nahoudt- iets beter voorstaan dan een paar maanden geleden.

Korting was nabij
Vorig jaar zag het er nog naar uit dat pensioenfondsen zouden moeten korten op hun uitkeringen om te voldoen aan DNB-regels.

Geen reden tot juichen
Toch is er geen reden tot juichen, constateert ook Gaston Hendriks, financieel planner van het bureau KapitaalMeester in De Telegraaf. Het mag dan wel zo zijn dat er niet gekort wordt, maar de pensioenen worden evenmin aangepast aan de gestegen prijzen. En dat is al vele jaren zo. “Jammer, maar dat is vooral een probleem voor de mensen die nu met pensioen zijn”, zou de reactie kunnen zijn. Maar dat is een groot misverstand, want ook de pensioenopbouw van de mensen die nu werken wordt niet geïndexeerd. Het betekent dat ze –als ze straks stoppen met werken- minder ontvangen dan ze nu denken.

Let op je zaak!
Hendriks roept jonge werknemers op zich meer in hun pensioen te verdiepen. Daar zijn we bij Loon voor Later blij mee.

Telegraaf informeert onvolledig
“De pensioenfondsen hebben het de afgelopen jaren slecht gedaan”, schrijft De Telegraaf in hetzelfde artikel. “De zeer lage rente en de matige rendementen op de beurzen hebben de fondsen in het rood geduwd”.

Niet mee eens
Met deze analyse van De Telegraaf zijn we het dan weer niet eens. Hier wordt gemakzuchtig de redenering van De Nederlandsche Bank gevolgd, die ten aanzien van pensioenfondsen een super-terughoudend en conservatief beleid voert en een rekensystematiek hanteert die door geen ander Europees land wordt omarmd. Veel te somber.

Zo zit het volgens ons
Dit is naar onze mening de werkelijkheid: de meeste pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren zeer redelijke rendementen gemaakt. Bovendien is een rendement van ongeveer 2% voldoende om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen. Daar zitten de meeste fondsen (ruim) boven. Als de overheid de pensioenfondsen niet met zoveel beperkende regels zou overladen, zouden ze volgens sommige deskundigen de komende jaren gemakkelijk een rendement van 4% kunnen realiseren, dus het dubbele. Het betekent dat er in de praktijk voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen op peil te houden en aan te passen aan de geldontwaarding.

Rekentruc
De fondsen worden door de Nederlandse pensioenregels gedwongen te rekenen met een zogenaamd “veilige” rekenrente van om en nabij de 1%. En ja: als je er die rekentrucs op loslaat, staan de pensioenfondsen er in theorie slecht voor. Theorie en werkelijkheid vertonen grote verschillen.
We onderschrijven de oproep van Gasont Hendriks aan jongeren: verdiep je in je pensioen en zorg ervoor dat het door verkeerd overheidsbeleid niet is verdampt voordat je er nog maar één cent van hebt kunnen vangen.

Artikel in De Telegraaf lezen?
http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/27472938/___Zorg_over_pensioen_moet___.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email&apw_campaign=820cb24ea13e1de29346683ce700260b