Door de lage rente daalt de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Om in de toekomst een behoorlijk pensioen te kunnen garanderen moeten de pensioenpremies omhoog. Dat gaat ten koste van de ruimte voor netto-loonstijging. Dat zegt de werkgeversorganisatie VNO-NCW.

 
1,6 Miljoen mensen betalen te weinig
Uit onderzoek van het FD blijkt, dat zo’n 1,6 miljoen Nederlanders vanaf dit jaar meer premie moeten betalen. Het betekent volgens de krant dat 30% van de premiebetalers geconfronteerd wordt met een hogere premie.
 

Werknemer betaalt 2x
Doorgaans betaalt de werkgever 2/3 van de premie en de werknemer 1/3.
Het werkgeversdeel van de pensioenpremie wordt betaald uit de loonruimte die in een bepaald jaar ontstaat. Als de werkgevers de pensioenpremie ten laste laten komen van die “loonruimte” betaalt een werknemer dus indirect ook mee aan het werkgeversdeel.