Het toelaten van marktwerking op het pensioenstelsel, zoals VVD en D66 willen, is in het nadeel van gepensioneerden. Het rendement van pensioenfondsen zal door die commercialisering verminderen en daarmee zal de opbrengst afnemen.

Het rendement van pensioenfondsen zal door die commercialisering verminderen en daarmee zal de opbrengst afnemen.
Dat zegt oud-minister van sociale zaken Aart de Geus, nu president van de Bertelsmann Foundation. Hij deed deze uitspraak afgelopen week op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Hilversum.

Verplichte deelname
Zonder overigens te verwijzen naar de ambities van VVD en D66 pleitte De Geus voor het handhaven van de verplichte deelname aan pensioenfondsen. Als deelnemers selectief kunnen winkelen en van jaar tot jaar beslissen hoe en waar ze deelnemen aan het pensioenstelsel, dan ontneemt dit pensioenfondsen de mogelijkheid op lange termijn te beleggen. Juist die lange termijn-beleggingen garanderen een hogere opbrengst. Marktwerking toelaten op het pensioenstelsel zal leiden tot hogere kosten en een lagere opbrengst.
De Bertelsmann Foundation waaraan De Geus leiding geeft is in 1977 opgericht en huldigt het principe dat eigendom van kapitaal de verplichting met zich meebrengt om bij te dragen aan samenlevingsopbouw. De organisatie investeert wereldwijd 1 miljard dollar in 700 projecten.