De video van de Jonge Democraten (D66) op Youtube zet veel kwaad bloed bij ouderen. Terwijl D66-leider Pechtold in televisiedebatten de passie preekt en van anderen vraagt om meningsverschillen te overbruggen, zetten de Jonge Democraten ouderen en jongeren juist tegen elkaar op, zo luidt het verwijt.

Jongeren de klos?
In de video zeggen de Jonge Democraten dat de plannen van de pro-pensioen-partijen in het kabinet ertoe leiden, dat jongeren daardoor tot wel 30 procent van hun pensioen moeten inleveren. Ze hebben het niet zelf bedacht, roepen ze in koor. “Dat zegt het CPB”.

Wat zegt het CPB in werkelijkheid
Maar zegt het CPB dat ook? We sloegen er de publicaties van het Centraal Planbureau op na. De Jonge Democraten keren zich met hun video tegen het pleidooi van 50PLUS om de “rekenrente” te verhogen. De rekenrente wordt als uitgangspunt genomen om te berekenen of pensioenfondsen genoeg in kas hebben om huidige en toekomstige verplichtingen na te komen. Die rekenrente is heel laag en daardoor lijkt het alsof er bij de pensioenfondsen te weinig geld binnenkomt. In werkelijkheid valt het wel mee: pensioenfondsen maken behoorlijke rendementen. Er komt meer geld binnen dan er uitgaat. Niets aan de hand dus. De berekeningen met de rekenrente zijn een theoretische exercitie.

Rekenrente omhoog
50PLUS, SP en PVV pleiten ervoor om de rente waarmee de soliditeit van de pensioenfondsen wordt berekend te verhogen naar 2%. En dat zolang de Europese Centrale Bank doet aan monetaire financiering, een van de oorzaken van de lage rente.

Effecten vallen mee
Wat zegt het CPB daarover? Als dat tijdelijk gebeurt –dus zeg maar de komende 5 jaar- dan is er niet zoveel aan de hand. Gepensioneerden gaan er dan iets op vooruit en jongeren merken nauwelijks een negatief effect. De kans bestaat dat in die 5 jaar de rente mogelijk iets stijgt en dan staan de pensioenfondsen er in het door de overheid gehanteerde rekenmodel sowieso weer beter voor.

Rekenrente blijvend omhoog
Stel dat de rekenrente blijvend tot 4% zou worden verhoogd en die rente in werkelijkheid niet stijgt? Dan kan het betekenen dat toekomstige generaties volgens het CPB behoorlijk wat pensioen inleveren, mogelijk wel 30%. Let op: volgens het rekenmodel van de overheid, bij de realiteit waarvan steeds meer vraagtekens worden gezet. Ziedaar het percentage dat door de Jonge Democraten wordt geciteerd.

Jonge Democraten hebben het over 5-jarigen!
Wie de stukken van het CPB erop naslaat ziet, dat dit effect optreedt voor wie in 2012 is geboren. Wie in 2012 is geboren is nu 5 jaar!!!! Deze generatie heeft nog een leven van opgroeien en werken voor de boeg en volop de tijd om aan pensioenopbouw te doen. Bovendien gaat het CPB uit van gelijkblijvende omstandigheden, terwijl het onwaarschijnlijk is dat er de komende jaren niets zal veranderen. Het gaat dus om voorspellingen die betrekking hebben op een periode van ettelijke tientallen jaren, een nuance die door de Jonge Democraten over het hoofd wordt gezien. Ze doen alsof HUN pensioen in gevaar is, maar dat klopt dus niet. Het is bangmakerij, op basis van fictieve gegevens, zo luidt de kritiek.

Slag in de lucht
Conclusie: de Jonge Democraten maken op een belangrijk moment vóór de verkiezingen stemming op basis van cijfers, die een louter theoretische betekenis hebben. Misschien geen alternative facts, maar wel zwaar misbruikte feiten, dus abused facts. Zo zetten ze jong en oud tegen elkaar op, terwijl daaraan elke grond ontbreekt.