Voorzitter Joep Schouten van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden roept alle politieke partijen op om nog voor de verkiezingen van 15 maart aan te geven, dat zij vertegenwoordigers van de 3 miljoen gepensioneerden na die verkiezingen nauwer zullen betrekken bij de besluitvorming over onderwerpen die voor ouderen belangrijk zijn.

Negeren leidt tot vertrouwenskloof
“De vertrouwenskloof tussen politiek en burgers toont aan dat je niet straffeloos grote groepen het gevoel kunt geven dat ze buitenspel staan”, aldus de KNVG-voorzitter. Het is de ouderenorganisatie een doorn in het oog, dat ouderen niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn in het overleg.

Pensioenen
Neem de pensioenen: “De honderden miljarden in de Nederlandse pensioenpotten zijn niet van de overheid, maar van en voor de actieve deelnemers en de reeds gepensioneerden”.
Belangrijke beslissingen daarover krijgen alleen draagvlak als de betrokkenen zich ook echt gehoord voelen, aldus de KNVG

Meer lezen? Zie hier op de website van de KNVG.