Het aantal deskundigen, dat vraagtekens zet bij de manier waarop De Nederlandsche Bank de dekkingsgraad van pensioenfondsen berekent neemt toe. Ook hoofdeconoom Han de Jong van de ABN Amro mengt zich nu in het koor van critici.

Overheid te somber
“Pensioenfondsen staan er veel beter voor dan vaak wordt beweerd”, zegt Han de Jong vandaag in de Telegraaf (4 maart 2017). Dat ze verplicht moeten rekenen met een extreem lage marktrente vertekent de werkelijke situatie. De door de overheid verplicht opgelegde berekeningssystematiek geeft geen goed beeld van de werkelijkheid, vindt hij. In werkelijkheid maken pensioenfondsen gemiddeld een hoger rendement dan de overheid doet voorkomen.

Schijnzekerheid
De overheid is overdreven voorzichtig als het om de pensioenfondsen gaat. Formeel beloven pensioenfondsen een gegarandeerd pensioen. “Maar de praktijk leert dat die garantie helemaal niet waargemaakt kan worden”, aldus de econoom. “Die zogenaamde garantie kun je net zo goed overboord zetten. En als je de toekomstige pensioenuitkering minder zeker maakt, kun je ook anders gaan rekenen”.

Indexeren
Als de overheid zou uitgaan van de werkelijke rendementen en niet zou vasthouden aan de historisch lage rekenrente om de verplichtingen van pensioenfondsen te berekenen, dan zou indexering van de pensioenen weer tot de mogelijkheden behoren.