Als gevolg van de stijgende rente is de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen in het laatste kwartaal van vorig jaar licht verbeterd met 4,2%. De gemiddelde dekkingsgraad steeg van 102 eind september naar 106,2 % eind december.

Dit zegt The Pension Rating Agency BV, een bedrijf dat met de dekkingsgradenmonitor van kwartaal tot kwartaal Nederlandse pensioenfondsen volgt.

Toch geen indexering
Meer dan de helft van de Nederlandse pensioenfondsen heeft daarmee het jaar afgesloten zonder dekkingstekort. Het grootste deel heeft nog wel een reservetekort. Indexeren (verhogen) van de pensioenen zit er derhalve niet in volgens deze monitor

85% van het pensioenvermogen
Er zijn 122 fondsen onderzocht die samen 85% van het gehele Nederlandse pensioenvermogen beheren. In de monitor zijn 43 bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen (inclusief de “Grote 5”) opgenomen en 79 ondernemingspensioenfondsen.

Wie doen het beter?
De nominale dekkingsgraden van de ondernemingspensioenfondsen zijn eind december 2016 (108,1) gemiddeld nog altijd aanzienlijk hoger dan die van de vijf grootste (bedrijfstak)pensioenfondsen (99,3) en de overige bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen (103,2).
De Grote 5, met een gemiddelde stijging van de dekkingsgraad van 5,7%, hebben het meest kunnen profiteren van de gunstige financiële wind in het laatste kwartaal. De dekkingsgraad van de ondernemingspensioenfondsen veranderde gemiddeld met 4,4%. Die van de overige bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen steeg met 3,7% het minste gedurende het laatste kwartaal van 2016