De onbekendheid van jongeren met het pensioenstelsel is schokkend. Dat constateert de voorzitter van het VVG-PGB-bestuur (pensioenfonds grafische bedrijven) Jos van Rijsingen in het blad ExPress.

Zo denkt 60 procent van de deelnemers aan dit fonds, dat hun ingelegde premies worden gebruikt om de pensioenen van de huidige gepensioneerden op te brengen. Maar dat is een grove misvatting: jongeren betalen voor hun eigen pensioen, aldus het blad ExPress
Geen wonder dus dat veel jongeren bang zijn dat er geen geld meer in de pot zit, als ze de pensioenleeftijd hebben bereikt, aldus Jos van Rijsingen

Onderzoek
Het gebrek aan informatie blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door Zegwaard Consultancy onder deelnemers aan het pensioenfonds PGB

Jongeren zitten er naast
De misvatting over de bestemming van de ingelegde premies verklaart voor een deel het sentiment over “klagende oudjes” en “rupsjes nooitgenoeg”. Bij jongeren bestaat het idee dat ze zich het apenzuur betalen voor de huidige gepensioneerden en dat er niets meer in kas is als ze zelf aan de beurt zijn.

Liever geld op de spaarrekening?
Veel jongeren denken ook dat ze hun geld beter op een veilige spaarrekening kunnen zetten. Ook dat is onjuist: dankzij het feit dat de premie wordt belegd wordt rendement gemaakt, waardoor het vermogen groeit en aan het eind van de rit 3 tot 4x hoger zal zijn dan de optelsom van de ingelegde premie.