Binnen de SER vindt koortsachtig overleg plaats over een nieuw pensioenstelsel. De SER wil zijn advies nog volgende maand voorleggen, zodat het meegenomen kan worden bij de opstelling van een nieuw regeerakkoord.

Persoonlijk pensioen
Het advies gaat in de richting van een “persoonlijk pensioen”. Dat moet een aanvulling worden op het huidige stelsel, waarvoor pensioenfondsen vrijwillig kunnen kiezen. Het combineert volgens NRC elementen van de twee belangrijkste modellen die in de belangenstrijd waren overgebleven: een individueel pensioen met persoonlijke potten en een collectief pensioen met meer beleggingsvrijheid voor de fondsen.

Collectieve risicodeling blijft
Bij de variant die de SER laat uitwerken, blijven deelnemers de financiële risico’s tijdens en na hun werken delen. Collectieve buffers moeten voorkomen dat werkenden minder pensioen opbouwen en gepensioneerden een inkomensval maken.
De persoonlijke pensioenvariant van de SER zou geen uitkerings-, maar een premieovereenkomst worden, volgens NRC. Deelnemers leggen een vaste premie in, maar krijgen geen garanties voor hun uitkering.