“Een serieus overleg”: zo omschrijft de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) Jaap van der Spek het bezoek van een vertegenwoordiging van ouderenorganisaties aan de SER. De ouderenorganisaties spraken daar met voorzitter Mariëtte Hamer.

Toetsingscriteria
Tijdens dat bezoek werd gesproken over de op handen zijnde pensioenhervormingen en ook over de toetsingscriteria die de gezamenlijke ouderenorganisaties eerder al naar de SER-voorzitter stuurden. Daarin beschrijven ze aan welke voorwaarden het nieuwe pensioenstelsel moet voldoen om te kunnen rekenen op de steun van de ouderenorganisaties.
Volgens Jaap van der Spek bestaat het vertrouwen, dat de gepensioneerden op een goede manier betrokken zullen worden bij overleg over een nieuw stelsel.