Binnen de SER wordt gewerkt aan overeenstemming over de hervorming van het pensioenstelsel. Hoogleraar economie Bernard van Praag is niet blij met het aanstaande compromis.

Er worden belangrijke stappen gezet in de richting van individuele potjes.

Privatisering
In de praktijk komt dit neer op privatisering, waarbij de pensioenrisico’s op den duur volledig door het individu worden gedragen, aldus Bernard van Praag. In een publicatie op MeJudice licht hij zijn zorgen toe.

Meer lezen? www.mejudice.nl