Er wordt gezegd, dat gepensioneerden wel wat kunnen inleveren. Geven we minder geld uit als we ouder worden?

Dat is niet zo. Een 70-jarige geeft slechts 13% minder uit dan een 65-jarige. Een 75-jarige geeft 19% minder uit, becijferde het NIBUD. De samenleving is bovendien aan grote wijzigingen onderhevig. Het kabinet introduceerde de “participerende samenleving”. Het betekent dat ouderen op latere leeftijd steeds meer kosten voor eigen rekening moeten nemen. Het bestedingspatroon verandert: aan sommige dingen wordt natuurlijk minder uitgegeven, maar de kosten voor zorg en zelfstandig blijven wonen nemen toe.

Ter illustratie:
Een werknemer die met pensioen gaat levert op dat moment 30% van zijn inkomen is. Dit is het verleden zo opgezet omdat er geen AOW-premie meer hoefde te worden betaald en het werknemersdeel van de pensioenopbouw verviel. Verder werd geen belasting geheven op de AOW. De gepensioneerde met volledige AOW en een volledig pensioen gekoppeld aan het eindloon kwam netto zo op een gelijkblijvend nettoloon. Door wijzigingen in het belastingsysteem en de overstap naar middelloon is het netto inkomen thans 30% lager dan het laatst verdiende nettoloon voor pensionering. Na pensionering wordt het pensioen niet altijd geïndexeerd en gaat steeds verder achterlopen bij de salarisontwikkelingen van werkenden. Hierdoor wordt het inkomens gat steeds groter. Hier bovenop komen nu ook nog de extra kosten voor de participerende samenleving, waardoor van dit steeds lagere inkomen ook nog eens veel extra lasten moeten worden betaald.