Trek de pensioendiscussie vlot door die onderdeel te maken van een breed maatschappelijk akkoord. Dit akkoord zou ook over andere onderwerpen moeten gaan, die veel mensen raken.

Maatschappelijk akkoord werkt
Het Energieakkoord heeft bewezen dat zo’n aanpak werkt. Dat akkoord geeft ondernemers, beleidsmakers en samenleving zekerheid over het beleid voor de komende jaren. Tot dit pleidooi komt Hans Ludo van Mierlo in een artikel in het Financieele Dagblad van 10 mei. Van Mierlo is bestuurdersadviseur, lobbyist en was hoofd communicatie van de Tweede Kamer en parlementair redacteur.

Doorbreek de onmacht
Met name rond klimaat, pensioen, wonen en zorg is al geruime tijd onmacht om tot bevredigende oplossingen te komen, schrijft Hans Ludo van Mierlo. Het Energieakkoord laat zien dat zo’n aanpak werkt: het is een overeenkomst, getekend door 47 organisaties, met concrete doelstellingen tot 2023 en soms nog verder. Op de naleving ervan wordt streng toegezien. Zo’n akkoord zou ook de discussie over hervorming van het pensioenstelsel uit het slop kunnen halen zo geeft hij als voorbeeld.

SER
Van Mierlo ziet het als taak van SER-voorzitter Mariëtte Hamer om het initiatief te nemen tot nieuwe maatschappelijke akkoorden,