Volgens De Telegraaf (zaterdag 2 september 2017) komen gepensioneerden binnen de FNV massaal in protest tegen veranderingen in het pensioenstelsel. Ze eisen, dat de vakbond met geen enkele wijziging van het pensioenstelsel akkoord gaat, zeker niet zolang niet duidelijk is wat van eventuele wijziging de consequenties zijn voor de gepensioneerden.

Onderhandelingen liggen stil
De onderhandelingen over een gezamenlijk SER-advies aangaande de herziening van het pensioenstelsel liggen op dit moment stil, omdat de FNV weigert een handtekening te zetten onder een conceptakkoord tussen werkgevers, bonden en kroonleden van de SER. De FNV weigert te tekenen zolang niet duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn voor de achterban van de vakbond.
 
Tegen persoonlijke potjes
Het conceptakkoord geeft de mogelijkheid om persoonlijke pensioenpotjes te creëren, waardoor pensioendeelnemers in de toekomst precies zouden weten waar ze recht op hebben. Maar de gepensioneerden binnen de FNV vinden zo’n stelselherziening niet nodig, omdat het huidige pensioenstelsel bewezen heeft dat het toekomstbestendig is en de persoonlijke rechten voldoende duidelijk zijn.
 
Het gaat ook om de toekomstige generatie
Het gaat er niet om uitsluitend de pensioenaanspraken van de huidige gepensioneerden veilig te stellen. Een van de protesterende ouderen, pensioendeskundige Erik Daae, zegt daarover: “Onze acties zijn (ook) bedoeld om er voor te zorgen, dat onze kinderen en kleinkinderen een goed en voorspelbaar pensioen zullen opbouwen”.