De Koepel van Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden en zusterorganisatie NVOG maken zich zorgen over het feit, dat het nieuwe kabinet aankondigt de pensioenhervormingen te willen regelen “in overleg met de sociale partners”. Het zou betekenen, dat de 3 miljoen gepensioneerden die het (mede) betreft buiten het overleg staan.

Draagvlak
Daarom vragen KNVG en NVOG het kabinet met klem om gepensioneerden direct bij het overleg te betrekken. “Het uitsluiten van direct-betrokkenen bij de mega-pensioenoperatie zal zeker niet leiden tot het gewenste draagvlak”, zo zeggen KNVG en NVOG in een persverklaring naar aanleiding van het regeerakkoord.

Regeerakkoord
Het beleid van het nieuwe kabinet grijpt sterk in op de financiële positie van ouderen. Dat komt door een optelsom van maatregelen op het gebied van pensioenen, wonen en zorg. KNVG en NVOG kondigen aan het kabinetsbeleid op de samenhang van die maatregelen te zullen beoordelen.

Persbericht lezen? Klik hier.