En ineens was hij er, uit het niets: 1,4 miljard belastingverlaging voor buitenlandse ontvangers van dividend uit in Nederland gevestigde bedrijven. Wie de (sociaal)-economische discussie rond het kabinet volgt komt meestal op internet uitgebreide effectanalyses tegen m.b.t. het kabinetsbeleid. Zo is tot op cijfers achter de komma bekend wat de komende jaren de koopkrachtgevolgen zijn van het regeerakkoord. Keurig netjes berekend door instituten als het NIBUD.

Mooie cijfers

Mooie cijfers uiteraard, behalve bijvoorbeeld voor een paar miljoen gepensioneerden die wèl inleverden om bij te dragen aan het economische herstel, maar niet incasseren nu het weer beter gaat. Alleen wie door de brei aan koopkrachtplaatjes ploegt komt de NIBUD -disclaimer tegen, dat de cijfers alleen gelden bij “ongewijzigd” beleid. Maar dat maakt niet uit: in de beeldvorming doen de mooie koopkrachtplaatjes het goed, of ze ooit ook uitkomen , ach wie maalt erom?

Hoop
Met al dat gecijfer wekt het kabinet tenminste de INDRUK precies te weten wat men doet. Dus mag je veronderstellen, dat Rutte III ook weet WAAROM het 1,4 miljard belastingvoordeel geeft aan buitenlandse investerdeers. Nee dus....Geen idee. Waar in andere sectoren wordt gevraagd om verantwoording tot diep achter de komma heeft de minister-president nu alleen de hoop en verwachting dat deze maatregel zal bijdragen aan een algemeen gevoel van welbehagen, waardoor buitenlandse investeerders naar Nederland worden gelokt. Resultaten niet gegarandeerd!

Weet het CPB het?
Weet dan misschien het Centraal Planbureau –altijd zo voortvarend in het analyseren van de positieve effecten van regeringsbeleid- wat deze belastingverlichting bijdraagt aan het investeringsklimaat? Nee dus: ook geen enkel idee! Kan de minister-president misschien 3 economen noemen die het afschaffen van de dividendbelasting verdedigen, vroeg Groen-Links-leider Jesse Klaver aan Rutte. De minister-president kon het niet.
Zo wordt aan de collectieve middelen 1,4 miljard onttrokken, zonder enige garantie op succes. Nog maar kort geleden verklaarden gewichtige financiële experts van o.a. KPMG het kabinet nog voor gek als het deze inkomstenbron zou laten schieten, “hoewel daar misschien theoretisch gezien (de dividendbelasting belemmert namelijk het vrije kapitaalverkeer) wel iets voor te zeggen is”. Maar wie durft dat geld te laten liggen, als je ziet welke problemen nog opgelost moeten worden? Het antwoord kennen we nu: Rutte III.

Meer werk?
Zal deze belastingverlaging tot meer werk leiden? Ter vergelijk: multinationals in Nederland zorgen voor 23% van de werkgelegenheid. Niet gering. Maar het met zware lasten geteisterde Midden- en Kleinbedrijf zorgt voor 3 miljoen voltijdbanen en dat is 70% van de werkgelegenheid. Het aantal banen dat grote multinationals in Nederland bieden, daalt al jaren gestaag, meldt het Algemeen Dagblad begin dit jaar op basis van eigen onderzoek. Naast het MKB is ook de zorgsector een banenmotor: er werken 1,5 miljoen mensen in de zorg. Op de zorg dicht bij huis wordt door dit kabinet de komende 3 jaar juist weer bezuinigd. Maar liefst 2 miljard.... De ene baan is kennelijk de andere niet.