In een brief aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer uiten de KNVG en NVOG hun zorg over de koopkracht van gepensioneerden. De toenemende zorgkosten en afnemende koopkracht van de pensioenuitkeringen zijn twee doorslaggevende redenen om zorgvuldig om te gaan met de koopkracht van de gepensioneerden.

Zij dringen daarom bij de Commissie Financiën aan op:

  • afstel van de herinvoering van het huurwaardeforfait voor gepensioneerden met een hypotheekvrije woning;
  • handhaving van de ouderenkorting voor alle ouderen met een aanvullend pensioen;
  • handhaving van het 6% BTW-tarief.
Downloads