De KNVG en NVOG hebben minister Koolmees en Staatssecretaris Van Ark van SZW verzocht om een kennismakingsgesprek. Zij vinden dat de herziening van het huidig pensioenstelsel niet uitsluitend een kwestie is voor de sociale partners. Ook de gepensioneerden moeten via hun koepelorganisaties daarover mee kunnen praten.

Het besef dat de directe belangbehartigers van de gepensioneerden mee aan tafel zitten, kan er toe bijdragen ook bij hen het zo noodzakelijke draagvlak onder de aanpassing van het pensioenstelsel te verkrijgen. Verder willen zij weten of Minister Koolmees en Staatssecretaris Van Ark het overleg jong/oud (dat onder staatssecretaris Klijnsma tot stand is gekomen) ook wensen voort te zetten.

Ook hebben de KNVG en NVOG een brief naar Minister De Jonge en Staatssecretaris Blokhuis van VWS gestuurd, waarin zij verzoeken om een kennismakingsgesprek. In dit gesprek willen zij hun eerste kanttekening bij de hoofdlijnen van het voorgenomen regeringsbeleid bespreken.
 
Downloads