Minister Koolmees van Sociale Zaken voelt er niet voor om te “morrelen” aan de rekenrente, waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend.

Debat
Hij zei dit tijdens het debat in de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van Martin van Rooijen (50PLUS), waarmee deze partij een bodem in de rekenrente wil leggen van 2%. 50PLUS wil met dit voorstel voorkomen, dat pensioenfondsen de komende jaren moeten korten op de pensioenuitkering.

Minister wil ander contract
Koolmees ziet niet de lage rekenrente als reden waarom pensioenfondsen het moeilijk hebben, maar vooral de belofte die ze aan de gepensioneerden hebben gedaan.
De minister vindt dat vooral de inhoud van de pensioencontracten ter discussie gesteld moet worden, een probleem waarover de SER zich al lange tijd buigt, zonder in het overleg daarover grote vorderingen te maken. Werkgevers en werknemers hadden vóór 1 april met een advies moeten komen voor een hervorming van het pensioenstelsel. Nu dat niet is gelukt hebben de onderhandelaars van de minister wel extra tijd gekregen.