Waar door de onwil van verzekeraars een collectieve juridische actie voorlopig van de baan is, gaan wij toch door met het zoeken naar mogelijkheden om via een proefprocedure, waarbij andere gedupeerden zich later kunnen voegen, alsnog ons recht te halen. Om voor uzelf deze mogelijkheid open te houden is het belangrijk dat uw rechten niet verjaren. Dit kunt u voorkomen, door een zogenaamde stuiting van de verjaring. Een voorbeeldbrief om uw rechten naar de toekomst te behouden vindt u onder de knop “stuiting”.