item webimage 20180712082252 pensioenmeter

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni gelijk gebleven op 111%. De beleidsdekkingsgraad (d.i. het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) , die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg naar 109%.