Het programma Kassa zal op zaterdag 6 oktober uitgebreid aandacht besteden aan een door de NBP aangedragen onderwerp en wel het AOW-gat dat dreigt te ontstaan voor mensen die vrijwillig of gedwongen gebruik maken van een prépensioenregeling.

Deze mensen missen in 2013 één maand AOW, in 2014 twee maanden, in 2015 drie maanden, in 2016 zes maanden enzovoort. Op hun 65e ontvangen ze alleen hun aanvullend pensioen, dat meestal veel lager zal zijn dan hun prépensioen. De AOW komt dan later. Minister Kamp vond dat ze het zo ontstane gat maar moesten opvullen door het opsouperen van hun spaarcentjes. Eventueel konden ze een voorschotlening ontvangen, die wel binnen de kortste keren moest worden terugbetaald.

In het herfstakkoord dat is gesloten tussen VVD en PvdA is een overbruggingsregeling afgesproken. Deze regeling geldt voor mensen die op 1 januari 2013 met prépensioen zijn en alleen voor inkomens tot maximaal 1,5 keer het wettelijk minimum loon. Voor 2012 kom je dan op een bruto maandloon van € 2.184,30 (het wettelijk minimum loon bedraagt op dit moment € 1.456,20).

Voor mensen die meer verdienen geldt de regeling niet. Zij kunnen ook geen voorschot meer krijgen, want die regeling is in het herfstakkoord van VVD en PvdA gesneuveld.