item webimage 20180805161208 pensioenmeter 5 aug

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is iets verbeterd. In het tweede kwartaal van 2018 steeg de beleidsdekkingsgraad (dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de achterliggende 12 maanden) van 107,8% naar 108,4%.

Het aantal pensioenfondsen dat onder het wettelijk vereiste minimum van 104,2% zit, daalde van 54 naar 42. De meeste pensioenfondsen (130) hebben nu een beleidsdekkingsgraad boven de 110%. Voor deze groep geldt dat de pensioenaanspraken geheel of gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden.

Voor meerderheid nog geen prijscompensatie
De meeste deelnemers (9,2 miljoen) zitten nog bij een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad onder de 104,2%. Bij de pensioenfondsen die geheel of gedeeltelijk mogen indexeren zitten 5,5 miljoen deelnemers.
Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. De positie van de pensioenfondsen verbeterde onder meer als gevolg van de stijgende beurskoersen. Daartegenover stonden rentedalingen die een negatieve invloed hebben op de dekkingsgraad.