item webimage 20180802210754 ouderen niet naar verz teh

Het sluiten van verzorgingstehuizen werkt negatief uit, de regering is er te gemakkelijk vanuit gegaan dat familie en vrienden de zorg wel zouden overnemen, aldus NRC in een artikel van Enzo van Steenbergen (30 juli 2018).

SCP
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau wonen teveel ouderen zelfstandig thuis, die eigenlijk in een verzorgingstehuis zouden moeten worden opgenomen. 92% Van de 1,37 miljoen 75-plussers woont nog thuis. Naar schatting 700.000 van hen zijn kwetsbaar.

Hele artikel lezen? Ga naar www.nrc.nl